Пошук


 
Номер Назва
 
№ 1(59) (2015): Психологія і суспільство ОСНОВНІ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ ТА ЇХ СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація  PDF
Андрій Крисоватий
 
№ 3-4 (2018): Психологія і суспільство Метатеоретична мозаїка життя свідомості Анотація  PDF
Анатолій Васильович Фурман
 
№ 2(44) (2011): Психологія і суспільство ТРАКТУВАННЯ ВЧИНКУ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ДОРОБКУ С.Л. РУБІНШТЕЙНА І В.А. РОМЕНЦЯ Анотація  PDF
Георгій Балл, Олег Нікуленко
 
№ 1(51) (2013): Психологія і суспільство ПЕРСОНАЛІЗМ ЯК УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ІДЕОЛОГІЯ Анотація  PDF
Володимир Сабадуха
 
№ 4(46) (2011): Психологія і суспільство ВИМІРИ ДУХОВНОГО ЗБАГАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Анотація  PDF
Мирослав Савчин
 
№ 1(67) (2017): Психологія і суспільство ВІТАКУЛЬТУРНІ ОБРІЇ СУТНІСНОГО ПІЗНАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ Анотація  PDF
Ольга Шаюк
 
№ 4(54) (2013): Психологія і суспільство ФОРМУЛИ ОСОБИСТОСТІ І ПЕРСОНОЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ Анотація  PDF
Валентин Рибалка
 
№ 4(62) (2015): Психологія і суспільство ОБРАЗ ЛЮДИНИ У ХРИСТИЯНСТВІ: ПАРАДИГМАТИКА ДУХОВНОСТІ Анотація  PDF
Мирослав Савчин
 
№ 1(67) (2017): Психологія і суспільство ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ ПСИХОКУЛЬТУРИ: РАЦІОНАЛЬНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ Анотація  PDF
Ірина Ревасевич
 
№ 2(44) (2011): Психологія і суспільство КАНОНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ: ВЧИНОК, ІСТОРІЯ, ОСОБИСТІСТЬ Анотація  PDF
Віталій Татенко, Тетяна Титаренко
 
№ 3(45) (2011): Психологія і суспільство ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАЛЬНО-КНИЖКОВОГО КОМПЛЕКСУ Анотація  PDF
Галина Гірняк
 
№ 1(43) (2011): Психологія і суспільство ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-АНТРОПОЛОГІЧНЕ УПРЕДМЕТНЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ВОЛОДИМИРА ШИНКАРУКА Анотація  PDF
Володимир Ярошовець
 
№ 4(50) (2012): Психологія і суспільство МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОСТІ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ Анотація  PDF
Анатолій В. Фурман
 
№ 1(47) (2012): Психологія і суспільство ФІЛОСОФІЯ ЯК ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ Анотація  PDF
Володимир Ярошовець
 
№ 1(51) (2013): Психологія і суспільство ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ Анотація  PDF
Юрій Яковенко, Алла Яковенко
 
№ 3(5) (2001): Психологія і суспільство ТЕОРІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК МЕТАСИСТЕМА Анотація  PDF
Анатолій Фурман
 
№ 4(50) (2012): Психологія і суспільство ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БУТТЯ ЛЮДИНИ І НАЦІЇ: ГОРИЗОНТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОСТІ Анотація  PDF
Степан Вовканич
 
№ 2(64) (2016): Психологія і суспільство VOLODYMYR ROMENETS AS ARCHITECTOR OF METHODOLOGY OF HUMANITARIAN COGNITION Анотація  PDF
Анатолій В. Фурман
 
№ 3(37) (2009): Психологія і суспільство КОНЦЕПТНІ ІМПЛІКАЦІЇ У ВИВЧЕННІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ Й ІДЕНТИЧНОСТІ Анотація  PDF
Микола Кубаєвський, Світлана Лук’яненко
 
№ 3(33) (2008): Психологія і суспільство ПСИХОКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ ТА ЕКОНОМІКИ Анотація  PDF
Ірина Ревасевич
 
№ 4(58) (2014): Психологія і суспільство ПРОБЛЕМА НАУКОВОГО СТАТУСУ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ Анотація  PDF
Олександр Фільц, Юлія Мединська
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство ВІД ІДЕЙ В.А. РОМЕНЦЯ ДО КУЛЬТУРНОЇ ПЕРСОНОЛОГІЇ Анотація  PDF
Олена Старовойтенко
 
№ 2(56) (2014): Психологія і суспільство ПСИХОЛОГІЯ В УМОВАХ КРИЗИ ЗНЕОСОБЛЕНОГО БУТТЯ Анотація  PDF
Володимир Сабадуха
 
№ 1(39) (2010): Психологія і суспільство ПСИХОСЕМАНТИЧНІ ІНВАРІАНТИ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КНИГ Анотація  PDF
Галина Гірняк
 
№ 2(40) (2010): Психологія і суспільство ПРО ПРИРОДУ "НАУКОВИХ РЕВОЛЮЦІЙ" Анотація  PDF
Геннадій Копилов
 
1 - 25 з 37 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо