Пошук


 
Номер Назва
 
№ 3-4 (2018): Психологія і суспільство Свідомість новонароджених і немовлят: від задатків до показників розвитку Анотація  PDF
Сергій Болтівець, Олексій Гончар, Людмила Уралова
 
№ 1-2 (2018): Психологія і суспільство МЕТОДОЛОГІЇ ОНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ Анотація  PDF
Марина Гусельцева
 
№ 1 (2020): Психологія і суспільство Методологія психологічного пізнання смисложиттєвої сфери особистості Анотація  PDF
Анатолій A. Фурман
 
№ 3-4 (2018): Психологія і суспільство Свідомість як проблема психології: постнекласична інтерпретація Анотація  PDF
Марина Гусельцева
 
№ 2(24) (2006): Психологія і суспільство ТИПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО МЕТОДОЛОГУВАННЯ Анотація  PDF
Анатолій Фурман
 
№ 4(22) (2005): Психологія і суспільство МЕТОДОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ Анотація  PDF
Оксана Гуменюк
 
№ 4(22) (2005): Психологія і суспільство МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МИСЛЕДІЯЛЬНОСТІ -СХЕМА ПРОФЕСІЙНОГО МЕТОДОЛОГУВАННЯ Анотація  PDF
Анатолій Фурман
 
№ 1(67) (2017): Психологія і суспільство БУТТЄВІСТЬ ДУХОВНОСТІ В ОПТИЦІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація  PDF
Ярослава Бугерко
 
№ 4(50) (2012): Психологія і суспільство МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОСТІ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ Анотація  PDF
Анатолій В. Фурман
 
№ 4(50) (2012): Психологія і суспільство ГУМАНІСТИЧНИЙ ЗМІСТ МЕТОДОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ Анотація  PDF
Володимир Ярошовець
 
№ 4(54) (2013): Психологія і суспільство ҐЕНЕЗА НАУКИ ЯК ГЛОБАЛЬНА ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОГРАМА: ЦИКЛІЧНО-ВЧИНКОВА ПЕРСПЕКТИВА Анотація  PDF
Анатолій В. Фурман
 
№ 2(68) (2017): Психологія і суспільство РАЦІОГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД Г.О. БАЛЛА: ПСИХОЛОГІЯ СВОБОДИ І ТВОРЧОГО СИНТЕЗУ Анотація  PDF
Марина Гусельцева
 
№ 4(70) (2017): Психологія і суспільство ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Віталій Панок
 
№ 4(70) (2017): Психологія і суспільство СВІДОМІСТЬ ЯК РАМКОВА УМОВА ПІЗНАННЯ І МЕТОДОЛОГУВАННЯ Анотація  PDF
Анатолій В. Фурман
 
№ 1(59) (2015): Психологія і суспільство СОЦІОЛОГІЧНА НАУКА Є. А МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕ? Анотація  PDF
Юрій Яковенко, Анатолій В. Фурман
 
№ 3(57) (2014): Психологія і суспільство МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Анотація  PDF
Олег Хайрулін
 
№ 3(57) (2014): Психологія і суспільство МЕТОДОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ СКЛАДНИКІВ ОСВІТОЛОГІЇ ЯК ІНТЕГРАЛЬНОГО НАУКОВОГО НАПРЯМУ Анотація  PDF
Ірина Ревасевич
 
№ 2 (2000): Психологія і суспільство ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСАД РАЦЮГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ Анотація  PDF
Георгій Балл
 
№ 2(52) (2013): Психологія і суспільство СПАДЩИНА В.А. РОМЕНЦЯ: ВІД ПСИХОЛОГІЇ ФАНТАЗІЇ ДО МРІЇ ПРО КАНОНІЧНУ ПСИХОЛОГІЮ Анотація  PDF
Марина Гусельцева
 
№ 1(51) (2013): Психологія і суспільство МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОПОЗИЦІЇ НАТУРАЛІСТИЧНОГО І СИСТЕМОДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДІВ Анотація  PDF
Георгій Щедровицький
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ Анотація  PDF
Віктор Андрущенко, Тамара Яценко
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство ВЧИНОК ЯК ЗАПОРУКА НАУКОВОГО БЕЗСМЕРТЯ (ПАМ'ЯТІ ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ) Анотація  PDF
Тетяна Марцинковська
 
№ 4(46) (2011): Психологія і суспільство ВИМІРИ ДУХОВНОГО ЗБАГАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Анотація  PDF
Мирослав Савчин
 
№ 2(44) (2011): Психологія і суспільство СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ФОРМАТІ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ Анотація  PDF
Антоніна Ждан
 
№ 2(40) (2010): Психологія і суспільство ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМАТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація  PDF
Микола Кравець
 
1 - 25 з 33 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо