Редакційна колегія

ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО

Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис 

Заснований у 2000 році

Виходить чотири рази на рік

Передплатний індекс Укрпошти – 21985

ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)

Свідоцтво про реєстрацію КВ №15617-4089 ПР

Входить до переліку наукових фахових видань України у галузі психологічних наук (Наказ МОН №693 від 10.05.2017)

Індексується Google Scolar, Index Copernicus, НБУ ім. В. Вернадського

Голова редакційної ради – Крисоватий Андрій Ігорович (професор, доктор економічних наук, Тернопільський національний економічний університет)

Шеф-редактор – Мовчан Володимир Петрович (професор, доктор економічних наук)

Головний редактор – Фурман Анатолій Васильович (професор, доктор психологічних наук, Тернопільський національний економічний університет)

Заступники головного редактора – Болівець Сергій Іванович(професор, доктор психологічних наук, Українська асоціація гіпнозу), Фурман Оксана Євстахіївна(професор, доктор психологічних наук, Тернопільський національний економічний університет)

Відповідальний за випуск – Москаль Юрій Володимирович (Тернопільський національний економічний університет)

 

Редакційна колегія:

Зіновія Карпенко (професор, доктор психологічних наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника),

Юрій Максименко (професор, доктор психологічних наук, Південноукраїнський національний університет імені К.Д. Ушинського),  

Віктор Москалець (професор, доктор психологічних наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника),  

Віталій Панок (професор, доктор психологічних наук, Український НМЦ практичної психології та соціальної роботи АПН України),  

Олексій Полунін (професор, доктор психологічних наук, Київський національний торговельно-економічний університет),  

Мирослав Савчин (професор, доктор психологічних наук, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка),  

Ольга Саннікова (професор, доктор психологічних наук, Південноукраїнський національний університет імені К.Д. Ушинського),   

Віталій Татенко (професор, доктор психологічних наук, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України),  

Михайло Томчук (професор, доктор психологічних наук, Вінницька академія неперервної освіти),   

Сергій Шандрук (професор, доктор психологічних наук, Тернопільський національний економічний університет),  

Наталія Шевченко (професор, доктор психологічних наук, Запорізький національний університет),   

Тетяна Щербан (професор, доктор психологічних наук, Мукачівський державний університет),   

Тамара Яценко (професор, доктор психологічних наук, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького),

В’єра Бачова (професор, доктор психологічних наук, Інститут експериментальної психології АН Словаччини), 

Марина Гусельцева (професор, доктор психологічних наук, Психологічний інститут РАО, Російська Федерація), 

Райнер Клуве (професор, доктор психологічних наук, Гамбурзький університет, ФРН),

Ігор Раку (професор, доктор психологічних наук, Кишинівський державний педагогічний університет імені Іона Крянге, Молдова), 

Роман Трач (професор, доктор психологічних наук, Американська психологічна асоціація, США)