Психологія і суспільство

Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис 

Заснований у 2000 році

Виходить чотири рази на рік

Передплатний індекс Укрпошти – 21985

ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)

Свідоцтво про реєстрацію КВ №15617-4089 ПР

Входить до переліку наукових фахових видань України у галузі психологічних наук (Наказ МОН №693 від 10.05.2017)

Індексується Google Scolar, Index Copernicus, НБУ ім. В. Вернадського

Голова редакційної ради - Крисоватий А.І.

Головний редактор - Фурман А.В.

 

Заступники головного редактора – Сергій Болтівець, Оксана Фурман

Відповідальний за випуск – Юрій Москаль

Завідувачка редакцією – Надія Колісник

 

Редакційна колегія:

Зіновія Карпенко (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника),

Юрій Максименко (Південноукраїнський національний університет імені К.Д. Ушинського),  

Віктор Москалець (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника),  

Віталій Панок (Український НМЦ практичної психології та соціальної роботи АПН України),  

Олексій Полунін (Київський національний торговельно-економічний університет),  

Мирослав Савчин (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка),  

Ольга Саннікова (Південноукраїнський національний університет імені К.Д. Ушинського),   

Віталій Татенко (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України),  

Михайло Томчук (Вінницька академія неперервної освіти),   

Сергій Шандрук (Тернопільський національний економічний університет),  

Наталія Шевченко (Запорізький національний університет),   

Тетяна Щербан (Мукачівський державний університет),   

Тамара Яценко (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького),

В’єра Бачова (Інститут експериментальної психології АН Словаччини), 

Марина Гусельцева (Психологічний інститут РАО, Російська Федерація), 

Райнер Клуве (Гамбурзький університет, ФРН),

Ігор Раку (Кишинівський державний педагогічний університет імені Іона Крянге, Молдова), 

Роман Трач (Американська психологічна асоціація, США) 

 

Редакційна рада: Віль Бакіров, Іван Данилюк (заступник голови), Юрій Кузнецов, Ігор Пасічник, Віктор Рибаченко, Микола Слюсаревський (заступник голови), Олексій Чебикін, Юрій Яковенко 


Зображення домашньої сторінки журналу