ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ І ЧИННИКІВ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ (бАГАТОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ)

Марія Бригадир

Анотація


Обґрунтований процес створення векторної моделі оцінки організаційної ефективності експериментальної школи як соціо-культурної інституції; методами математично-статистичної обробки результатів експертно-діагностичного обстеження, виявлені умови та чинники доцільного конструювання орг-схем взаємодії учасників соціосистеми на різних етапах фундаментального експерименту; описана та проаналізована наявність можливих труднощів і проблем при проектуванні оргмоделі інноваційного навчання; встановлені генералізуючі важелі спричинення позитивних змін організаційної культури на макро- і мікроструктурних рівнях.


Ключові слова


соціально-психологічний проект; модульно-розвивальна оргсистема; оргформа; міні-модуль; організаційний клімат; соціально-психологічний клімат; оргкультура; векторна модель; доцільність запровадження інновації; ефективність експериментальної школи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бригадир М. Система механізмів, параметрів і критеріїв наукового проектування освітнього процесу як цілісної орг-структури // Психологія і суспільство. -2001. - № 1. - С. 139-149.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект. -К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №2. -С. 33-76.

Закс Л. Статистическое оценивание / Пер. с нем. - М.: Статистика, 1976. - 598 с.

Занковский А.Н. Организационная психология: Учеб. пособие. - М.: Флинта: МПСИ, 2000. - 648 с.

Ко6єр^к O. Проективна педагогіка і національна школа Z Z Шлях освіти. - 2000. - №1. - С. 7-11.

Кримський С.Б. Проективна наука постіндустріального суспільства Z Z Пульсар. - 1998. - №1. - С. 49-54.

Кудрявщв B.T. Психология развития человека. Ocнованиe культурно-исторического подхода. Ч.1. - Рига: Эксперимент, 1999. - 160 с.

Пінчук B. Інноваційні процеси - підґрунтя проектування нових освітніх технологій ZZ Oram і управління. - 1998. -Т. 2, № 3. - С. 89-97.

Фурман A.B., Гумєнюк O.Є. Mmé модуль у навчанні: складники обґрунтування ZZ Педагогіка і психологія. - 1998. - №2. - С.96-107.

Фурман A., Сємєнюк T. Науково-методична експертиза граф-схем навчальних курсів загальноосвітньої школи Z Z Oram і управління. - 1998. - Т.2, №3. - С. 98-109.

Фурман A.B. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман A. B. Соціально-психологічна експертиза модульно-розвивальних занять у школі. - K.: Правда Ярославичів, 1999. - 56 с.

Фурман A.B. Теорія і практика проектування соціально-культурного змісту навчальних модулів ZZ Рідна школа. - 1998. -№ 10. - С. 11-22.

Фурман A. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати ZZ Психологія і суспільство. - 2001. - №1. -С. 9-73.

Щeдpoвuцкuй Г.П. Избранные труды. - M.: Шк. культ. полит., 1995. - 760 с.

Smircich I. Concepts of culture and organizational analysis ZZ Administrative Science Quarterly. - Vol. 28. - 1983. - P. 339-358.

Schein E. H. The Role of the Founder in Creating Organizational Culture ZZ Organizational Dynamics. - Summer. - 1983. - P. 21-24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)