РЕАКТИВНА ТРИВОЖНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ВИДІВ СПОРТУ

Надія Стеценко

Анотація


У статті аналізується динаміка реактивної тривожності серед бігунів на 100 м, стрибунів у довжину з розбігу, а також бігунів на 3000 м. Встановлено, що у представників швидкісних і швидкісно-силових видів спорту спостерігається посилення реактивної тривожності протягом року, тоді як у їхніх колег, котрі зорієнтовані на витривалість, тривожність залишається стабільною. Висунуто припущення, що даний феном пояснюється зростанням загальної адапта-бельності спортсменів.

Ключові слова


психоемоційне напруження; реактивна тривожність; спорт; адаптація; моніторинг

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Айзенк Г. Проверьте свои способности: [монография]: Пер. с англ. / Г. Айзенк. - М.: Мир, 1972. - 176 с.

Александров А.А. Современная психотерапия: [монография] / А.А. Александров. - М.: Медицина, 1988. - 355 с.

Алиев А.М. Защита от стресса: [монография] / А.М. Алиев. - М.: Мартин, 1996. - 240 с.

Бочелюк В.И. Психологія спорту: [монографія] / В.Й. Бочелюк. - К.: Центр. учб. літ., 2о07. - 224 с.

Вітенко І.С. Основи психології: [навч. посібник] /

І.С. Вітенко, Т.І. Вітенко. - Вінниця: Нова книга, 2001.

- 256 с.

Гуменюк Н.П. Психология физического воспитания и спорта: [монография] / Н.П. Гуменюк. - К.: Вища шк., 2005. - 311 с.

Зейгарник Б.В. Патопсихология: [монография] / Б.В. Зейгарник. - М.: МГУ, 2006. - 238 с.

Матвеев В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии: [монография] / В.Ф. Матвеев. -М.: Медицина, 2009. - 174 с.

Методики психодиагностики в спорте: [сборник].

- М.: Просвещение, 1990. - 256 с.

Москвина Л. Энциклопедия психологических тестов: [справочник] / Л. Москвина. - Саратов: Науч. книга, 1996. - 336 с.

Найдиффер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена: [монография] / Р.М. Найдиффер. - М.: ФиС, 1999. - 224 с.

Немичин Т.А. Состояния нервно-психического напряжения: [монография] / Т.А. Немичин. - Л.: ЛГУ,

- 167 с.

Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику: [монография] / В.В. Николаева. - М.: МГУ, 2010. - 166 с.

Плахтиенко В.А. Надежность в спорте: [монография] / В.А. Плахтиенко. - М.: ФиС, 1993. - 176 с.

Практические занятия по психологии для институтов физической культуры: [учеб. пособие]. - М.: ФиС, 1999. - 159 с.

Психология и современный спорт / Сост. А.В. Родионов: [монография]. - М.: ФиС, 2003. - 224 с.

Психология спортивной деятельности: [сборник трудов]. - Казань: КГУ, 2005. - 213 с.

Психорегуляция в подготовке спортсменов: [сборник трудов]. - М.: ФиС, 2007. - 176 с.

Тылевич И.М. Руководство по медицинской психологии: [справочник] / И.М. Тылевич. - Л.: Медицина, 2006. - 216 с.

Уэйнберг Р.С. Основы психологии спорта и физической культуры: [монография] / Р.С. Уэйнберг, Д. Гоулд. - К.: Олимп. лит-ра, 1998. - 335 с.

Федоренко Р.П. Психодиагностична практика у клініці: [навч.-метод. посіб.] / Р.П. Федоренко. - Луцьк:

Вежа, 2010. - 236 с.

Фонтана Д. Как справиться со стрессом / Д. Фонтана: Пер. с англ. - М.: Педагогика-Пресс, 1995. - 352 с.

Шостакович В.В. Медична психологія: [монографія] / В.В. Шостакович. - К.: Вища шк., 2000. - 211 с.

Эмоционально-волевая подготовка спортсменов / Ред. А.Т. Филатов. - К.: Здоров’я, 2002. - 296 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)