СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Юлія Мельник, Лариса Цетнар

Анотація


У статті розкриті теоретичні та практичні аспекти стратегічного управління на міжнародному ринку туристичних послуг. Особлива увага приділена вибору оптимальної стратегії управління зазначеного спрямування, впливів зовнішнього і внутрішнього середовища на вдосконалення діяльності туристичного підприємства, сучасних тенденцій розвитку міжнародного ринку туристичних послуг, аналізу показників ефективного функціонування туристичної галузі за останні роки. Обґрунтована кластерна модель організації туристичної діяльності.


Ключові слова


міжнародний туризм; стратегічне управління; туристичне підприємство; туристичний кластер

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Коваль П.Ф. Розвиток розважального сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України / П.Ф. Коваль, Н.О. Алєшугіна, Г.П. Андреева // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №6. - С. 78-83.

Гук H.A. Інструменти регулювання міжнародного туризму в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti ukr/gukl .htm.

Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посіб. / За ред. проф. І.М. Школи. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 662 с.

Указ Президента України “Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року” від 10 серпня 1999 р. №973/99 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/tourism2010.htm.

Соколенко С.И. Перспективы развития кластеров туризма в Украине // Бизнес-партнер. - Севастополь, 2004. - № 3 (67). - С. 13.

Портер М. Стратегія конкуренції: Методика

аналізу галузей і діяльності конкурентів - К. : Основи, 1998. - 390 с.

Экономика и организация туризма: международный туризм : учеб. пособ. / Е.Л. Драчева, Ю.В. Забаев, Д.К. Исмаев, И.А. Рябова ; [под ред. И.А. Рябова]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Кнорус, 2007. - 565 с.

Портер М. Конкуренция: Учеб. пособие; пер с англ. - М.: Вильямс, 2001. - С. 78.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)