"ЛАД" ЧИ "МІР"? - ВАЖКА ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ

Віктор Москалець

Анотація


Свобода духу особистості, індивідуалізм як здатність і бажання брати на себе відповідальність за свою діяльність та поведінку, за все, що діється у соціумі, в державі, як самостійність та ініціативність, як уміння керувати самим собою, своїми формальними та неформальними стосунками, віддаючи державі тільки функції контролю за дотриманням законів, які однаково захищають права кожного громадянина, В.Янів влучно позначив терміном “лад” і показав, що цей “лад” є вершинним ідеалом (ідеєю) усієї європейсько-християнської цивілізації. Хоча внаслідок певних негативних властивостей українського національного характеру на ньому відчутно позначилися впливи авторитарно-волюнтаристичного московсько-російського вершинного ідеалу (ідеї), який названий нами “мір”, а базові, “архетипні” пласти цього характеру були і залишаються чужими “міру” і відповідними “ладу”. Про це незаперечно свідчать історичні факти і документи.


Ключові слова


національний ідеал (ідея); національний характер; особиста свобода; російська община; українська громада

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. - М., 1990.

Бойко І.Д. Селянство України в другій половині

ХУІ-першій половині XVII ст. - К., 1963.

ГетьманиУкраїни. Історичні портрети. - К., 1991.

Горошко С. Лакований образ Богдана // Політологічні читання. Українсько-канадський щоквартальник. - 1992. - №1.

Грінченко Б. Тяжким шляхом. - К., 1912.

Грушевский М. Очерк истории украиского народа.

- К., 1991.

Донцов Д. Боротьба українського духу // Украинская жизнь. - 1912. - №5.

Исторический монографии и изследования Николая Костомарова: В 3 т. - СПб, 1863-1867. - Т. 1.

Липа Ю. Призначення України. - Львів, 1992.

Лебон Г Психологические законы эволюции народов. - СПб., 1906.

Марочкін В.Д. Антифеодальний та визвольний рух на Україні в першій чверті XVII ст. - К., 1969.

Огієнко І. Українська культура. - К., 1918.

Січинський В. Чужинці про Україну. - Львів, 1991.

Сріблянський М. Убогість духу // Українська хата.

- 1914. - №3.

Чехович К. Генеза і суть націоналізму. - Ч. II. Християнський націоналізм. - Львів, 1939.

Франк С.Л. Духовные основы общества. - М.,

Янів В. Психологічні основи окциденталізму. -Мюнхен, 1996.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)