РИНКОВА СИСТЕМА ПРАЦІ -СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ БІОЛОГІЧНОГО, ДУХОВНОГО, СОЦІАЛЬНОГО В ЛЮДИНІ З ПРИРОДОЮ

Іван Буян

Анотація


Економічна теорія практично не доходить до таких життєвих “дрібниць”, як біологічні, духовні та соціальні нужди людини, як роль біологічного та духовного у її взаємодії з економічною системою. Метою цього дослідження є спроба розпочати процес формування теорії сутнісного змісту, місця, ролі та значення взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємодії біологічних, духовних, соціальних чинників людини і тими чи іншими явищами, процесами ринкової системи праці. Надбання, що з’являться внаслідок розробки цієї теми, можливо, наведуть на думку про виокремлення нового біологоекономічного напрямку в науці. У статті застосовується метод залучення до процесу дослідження економічних проблем людини, організмів рослин і тварин, таких їх властивостей, як нужди і відповідні їм способи та механізми вгамування потреб. Розглядаються рослинні, тваринні та людські способи життєдіяльності. Метод попереднього вивчення простого дозволяє краще зрозуміти більш складне. Розмежовуються біологічна та духовна нужденність людини, з’ясовується їх суть, структура, значущість та способи їх задоволення, а отже і взаємозв’язок нужденності людського організму та фізичних і духовних здатностей усуспільненої особи до процесу праці. Розглядаються питання змісту і структури рухового апарату організму, його ролі у формуванні фізичних трудових здібностей, а також складові нервової системи людини, мозку як біологічної основи духовного сегмента цих здібностей. Вивчається проблема трансформації особистої нужденності, розвитку фізичних і духовних здібностей особистості до праці у їх економічному формовиявленні.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Маркс К, Энгельс Ф.Письма о “Капитале”. - М.: Политиздат, 1986. - 128 с.

Функціональна анатомія: Навч. кн. / За ред. Я.І. Федонюка, Б.М. Мицкана. -Тернопіль: Богдан, 2007. - С. 4.

Роменець В.А. Психологія творчості: 2-е вид. - К.: Либідь, 2001. - С. 22, 175.

Маршалл А. Принципы экономической науки. -Т.1. - М.: Изд. группа “Прогресс”, 1993. - С. 416, 209.

Грейс К., Бокум Д. Психология развития. - СПБ.: Питер, 2007. - 604 с.

Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. Избранное Дж. К. Гэлбрейт. - М.: Эксмо, 2008. - 376 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. -М.: Изд. “Прогресс”, 1982. - 442 с.

СейЖ.Б. Трактат политической экономии. Библиотека экономистов: Ж.Б.Сэ, Ф. Бастиа. - М.: Типолитография О.И Лушкевичъ и К., 1896. - 201 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)