ВІДОБРАЖЕННЯ РИС ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ ЗА ВИРАЗОМ ОБЛИЧЧЯ

Василь Василюк, Віктор Василюк

Анотація


У статті на засадах психодіагностики стосовно найповнішого пізнання рис характеру особистості різнобічно висвітлено, що лице - це активна постійно змінна форма та її інформативна повнота визначається гармонійністю рис обличчя. Емоційна сфера людини також невіддільна від неї як і свідомість. Відо бр аженням внутрішнього стану людини є її діяльність, синтез розуму та емоцій. Протиборство між почуттями і розумом, між мозком і серцем (станом гармонії залоз внутрішньої секреції) постійно виражається на обличчі людини.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Куликов В. Индивидный тест ’’Словесный портрет”. - Владивосток, 1988. - 276 с.

Куприянов В.В., Сухаребсний Л.М., Новинский Г.Д. Лицо больного. Атлас. - М.: Медгиз, 1972. - 108 с.

Куприянов В.В. Лицо человека. - М.: Медгиз, 1988.

- 272 с.

Ньюренберг Д., Калеро Г. Как читать человека словно книгу: Пер. с англ. - М., 1988. - 362 с.

Щёкин Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению: Учеб.-метод. пособие. - 2-е изд., испр. - К.: МАУП, 2001. - 616 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)