СУБ'ЄКТИ ВПЛИВУ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я СПІВРОБІТНИКІВ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Євген Потапчук, Микола льтяй

Анотація


У статті розкрито характеристику суб’єктів впливу на психічне здоров’я співробітників установ виконання покарань. Встановлено, що такими суб’єктами є трудовий колектив, керівник і сам співробітник. Полярність впливів на психічне здоров’я зумовлені соціально-психологічним кліматом колективу, владними повноваженнями керівника, характером розумової та соціальної поведінки окремого співробітника.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Льовочкін В.А. Психічні стани особистості в установах виконання покарань: монографія / Льовочкін В.А., Томчук М.І., Якимчук Т.В. - Хмельницький: Вид-во ТОВ «Поліграфіст», 2003. - 148 с.

Якимчук Т.В. Негативні психічні стани особистості в установах виконання покарання та їх психокорекція: Дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Т.В. Якимчук; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький, 2003. - 192 с.

Подоляк Я.В. Личность и коллектив: Психология военного управления. - М., 1989. - 350 с.

Потапчук Є.М. Соціально-психологічні основи збереження психічного здоров’я військовослужбовців: Автореф. дис. докт. психол. наук: спец. 19.00.09 / Є.М. Потапчук; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький, 2004. - 32 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навч. пос. - Івано-Франківськ: “Плай”, 2001. - 695 с.

Кохан В.Г. Діяльність військового керівника із збереження психічного здоров’я військовослужбовців: Дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / В.Г. Кохан; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький, 2003. - 182 с.

КузьминЕ.С., Волков И.В., Емельянов Ю.Н. Руководитель и коллектив. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. - 167 с.

Сафін О.Д. Психологія управлінської діяльності командира: Навч. пос. - Хмельницький: Видавництво Академії ПВУ, 1997. - 149 с.

Урбанович А.А. Психология управления: Уч. пос. - Мн.: Харвест, 2001. - 640 с.

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. - СПб: Питер, 1999. - 656 с.

Антонов А.И. Микросоциология семьи (методология исследования структур и процессов): Учебн. пос. для вузов. - М.: Изд. Дом “Nota Bene”, 1998. - 360 с.

Панкратов В.Н. Саморегуляция психического здоровья: Практическое руководство. - М., Изд-во института психотерапии, 2001. - 352 с.

Поташнюк Р.З. Психогігієна: Навч. пос. / Волин. Держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк: Надстир’я, 2000. -62с.

Щеглов Л.М. Что такое психогигиена / Метод. пособие в помощь лектору. - Л., 1976. - 16 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)