ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІЗНАННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

Юрій Максименко, Дмитро Синенький

Анотація


У статті розглянуто основні властивості художнього образу, окреслені гносеологічні, онтологічні та феноменологічні проблеми його наукового пізнання. Описано художній образ як феномен й охарактеризовані процеси, що передують його створенню, визначені взаємозв’язки компонентів його психологічного наповнення, що зумовлюються особистістю автора, жанром і видом мистецтва, епохою.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Базыма Б. А. Психология цвета: теория и практика. - СПб.: Речь, 2005. - 203 с.

Выготский Л.С. Психология искуства. - М.: Искусство, 1986. - 573 с.

Мигунов А.С. Художественный образ. Эстетический анализ (материалы к спецкусу). - М.: Изд. МГУ, 1980. - 96 с.

Пасічний А. М. Енциклопедичний, ілюстрований тлумачний словник-довідник. - Одеса, 2005. - 508 с.

РадугинА. Естетика: Уч. пос. - М.: Центр, 2000. -240 с.

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. -4-е изд. - М.: Политиздат, 1981. - 445 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)