ПОСТМОДЕРНІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТЬ "ОСОБИСТІСТЬ" ТА "ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ"

Тетяна Титаренко

Анотація


У статті проведено порівняльний аналіз модерної, індивідуалістичної персонологічної парадигми та парадигми постмодерної, соціокультурної з ії акцентом на самоконституюванні особистості у взаємодії, діалозі з різними життєвими контекстами. Постмодерну особистість досліджено як творчу, відкриту, діалогічну, готову до розуміння і прийняття. Структуру життєвого шляху розглянуто як ризому, що передбачає можливість численних інтерпретацій взаємовпливів пережитого й очікуваного, запланованого. Показано, що відсутність векторної спрямованості життя, ієрархічної вмотивованості, лінійної каузальності дає змогу особистості як оповідачеві проявлятися в сюжетно і жанрово різних наративах.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Барр В. Социальный конструкционизм и психология // Постнеклассическая психология. - 2004. - № 1. - С. 29-44.

Бауман 3. Текучая современность. - СПб. - 2008.

Брунер Дж. Жизнь как нарратив // Постнеклассическая психология. - 2005. - № 1. - С. 9-30.

Джеймісон Ф. Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму / Пер. з англ. - К., 2008.

Елисеева Ю.А. Системность как методологическая ценность постнеклассической психологии культуры // Известия Уральского гос. ун-та. - 2007. - № 48. - С. 94-102.

Извеков А.И. Проблема личности постмодерна: Кризис культурной идентификации. - СПб, 2008. - 245 с.

Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // http ://www.p olit studies.ru/ arch/authors/235.htm

Козеллек Р. Минуле. Майбутнє. Про семантику історичного часу. - К., 2005.

Мерфі Т. Ризома // Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста, В. Тейлора. - К., 2003. - С. 361-362.

Можейко М.А. Номадология. - Справочник: История философии //www.phhistory.freecopy.in/ 187.shtml

Можейко М.А. After-postmodernism. - Справочник: История философии //www.phhistory.freecopy.in/ 187.shtml

Морс Дж.Р. Психология // Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста, В. Тейлора. - К., 2003. - С. 345-349.

Погодин И.А. Особенности клинической антропологии в эпоху постмодерна //http://credonew.ru/ content/ view/ 628 /321

Сарбин Т. Нарратив как базовая метафора для психологии // Постнеклассическая психология. - 2004.

- № 1. - С. 6-28.

Скокова Л. Біографічні дослідження в соціології: традиція і сучасний досвід. - К., 2004.

СтепинВ.С. Теоретическое знание. - М. - 2003.

Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості.

- К., 2009.

Фридман Дж., Комбс Дж. Конструирование иных реальностей. Истории и рассказы как терапия. -М., 2001.

Херманс Г. Личность как мотивированный рассказчик: теория валюации и метод самоконфронтации // Постнеклассическая психология. - 2006-2007. - № 1 (3). - С. 7-53.

Хиллман Дж. Исцеляющий вымысел. - СПб, 1997.

Эпштейн М. Информационный взрыв и травма постмодерна //http://www.emory.edu/INTELNET/ bio.html

Эпштейн М. К философии возраста /Фракталь-ность жизни и периодическая таблица возрастов // http ://zvezdaspb .ru

Gergen K. The decline and the fall of personality // Psychology Today - 1992- № 25 (6). - P. 59-63.

Gergen K., Gergen M. The New Aging: Self Construction and Social Values // Social structures and aging. - New York. - 2000.

Sermijn J, Devlieger P., Loots G. The Narrative Construction of the Self: Selfhood as a Rhizomatic Story / / Qualitative Inquiry. - 2008. - Vol.14. - №4. - P. 632650.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)