ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ СТАТУСУ І РОЛІ У МАКРО- І МІКРОСОЦІОЛОГІЇ

Кость Борщ

Анотація


У статті проаналізовані принципові розбіжності у визначенні соціального статусу і ролі на рівнях макро- і мікросоціології. Головна увага приділяється обґрунтуванню мотивації, котра зумовлює їх принципові розбіжності. Розглядається ставлення соціологів різних напрямків до примусу як атрибуту суспільного життя та до можливостей пізнання неворожих форм соціальної організації у малих групах

Ключові слова


соціальний статус; соціальна роль; макросоціологія; мікросоціологія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Maine Henry S. Ancient Law. - Boston: Beacon Press, 1963. - 344 p.

Поланьи К. Аристотель открывает экономику // Истоки: Экономика в контексте истории и культуры. - М.: ГУ-ВШЭ, 2004. - С. 9-51.

Щербина В. Соціальні риси мережних спільнот // Соціальна психологія. - 2005. - № 2 (10). - C. 139-149.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / Под ред. Ф. Энгельса. - М.: Политиздат, 1978. - Т. ІІІ, кн. ІІІ. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. - Ч. ІІ. І-IV. - С. 509-1084.

Вебер М. Основные понятия стратификации // СОЦИС. - 1994. - № 5. - С. 147-156.

Парсонс Т. О структуре социального действия. - Изд. 2-е. - М.: Академический проект, 2002. - 880 с.

Парсонс Т. Система современных обществ: Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева / Под ред. М.С. Ковалевой. — М.: Аспект-Пресс, 1998. - 270 с.

Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок: Пер. с анг. - М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. - 320 с.

Mead G. From Gesture to Symbol // Mead G. Mind, Self and Society. - Chicago, 1934. - P. 66-78.

Mead G. The I and the Me // Mead G. Mind, Seii and Society. - Chicago, 1934. - P. 152-164.

Mead G. The Psychology of Punitive Justice // The Amer. Journ. of Sociology. - 1918. - XX11I. - P. 517- 602.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)