ВПЛИВ ТРАВМУЮЧИХ ПЕРЕЖИВАНЬ НА ВИНИКНЕННЯ ПСИХІЧНОГО ВИГОРЯННЯ

Людмила Бондаревська

Анотація


Пихокорекційна практика за методом АСПН показує, що травматичні переживання часто є підгрунтям формування деструктивних тенденцій психіки суб’єкта, котрі спричинюють виникнення емоційного вигоряння. З огляду на це, проблематика вигоряння психолога-практика потребує дослідження впливу психічної травми на переживання суб’єкта.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). - М.: МГУ, 1984. - 199 с.

Лапланш Ж., ПонталисЖ.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. с франц. Н. С. Автономовой. - М.: Высшая школа, 1996. - 623 с.

Лейбин В. М. Словарь-справочник по психоанализу. -СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

Лупко С. Стратегії подолання психічної травми // Соціальна психологія. - 2004. - №5 (7). - С. 25-35.

Психологія життєвої кризи / Під ред. Титаренко Т.М. -К.: Либідь, 1998. - 348 с.

Ранк О. Травма рождения. - М.: Аграф, 2004. - 400 с.

Тарабрина Н. В. Практикум по психологии пост-травматического стресса. - СПб.: Питер, 2001. - 272 с.

Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции.- СПб.: Питер, 2002. - 384 с.

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1996. - 264 с.

Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч. посіб. -К.: Вища шк., 2004. - 679 с.

Horowitz M. J. Stress response syndromes. - Northvale N. J. - Aronson 2 nd-ed. - 1986.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)