ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СМЕРТІ У КОНТЕКСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХІЧНОГО ВИГОРАННЯ ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА

Ілона Колошник

Анотація


У наукових дослідженнях звертається увага на пове-дінковий аспект - конфліктність, пасивність, потребу в підтримці, але дослідники не вказують на глибинні детермінанти виникнення таких деструктивних станів. У цьому контексті цікавою видається концепція К. Маслач та С. Джексона, що витлумачує вигорання як результат неспівпадання між рисами особистості та роботою, яка нею виконується. Отож феномен вигорання не є раптовим явищем, а має глибинні передумови, що окреслено дослідниками як “вияв “ерозії людської душі” в цілому і що не залежить від професійної діяльності” [8, с. 26]. Особистість, котра обтяжена деструктивними тенденціями може знаходити “порятунок” у професії, а саме здобування фаху психолога - заради вирішення власних проблем чи задоволення амбіцій. У такому випадку нерідко можна зустріти розчарування професією, адже не було справжньої зацікавленості нею. Згадані дослідники наголошують на глибинних передумовах феномена психічного вигорання,тому що неспівпадання між рисами особистості та здійснюваною роботою - це завжди вияв внутрішньої дисгармонії. Звідси також вагомість вивчення глибинно-психологічних передумов, які є поштовхом до психічного вигорання. Вони приховані в неусвідом-лених тенденціях психіки, серед яких перебуває й тенденція до психологічної смерті.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Леонова А.Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 2001. - № 11.- С. 2-16.

Орел В.Е. Феномен “выгорания” в зарубежной психологии: эмпирические исследования // Журнал практической психологии и психоанализа. - 2001. - № 3. - С. 45-59.

Персонал: Словарь-справочник / Авторы-составители Ю.Г. Одегов, Н.К. Маусов,-М.: Изд. Рос. экон. акад., 1994. - 138 с.

Трунов Д.Г. “Синдром сгорания”: позитивный подход к проблеме // Журнал практического психолога. - 1998. - № 8. - С. 84-89.

Фрейд 3. Недовольство культурой // Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. - М.: Ренессанс, 1992. - С. 65- 134.

Фрейд 3. Мы и смерть. По ту сторону принципа наслаждения. Рязанцев С. Танатология - наука о смерти. - СПб., 1994 - 380 с.

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1996. - 264 с.

Maslach С. Bumout: A multidimensional perspective // Professional bumout: Recent developments in the theory and research / Ed. W.B. Shaufeli, Cr. Maslach and T.Marek. - Washington D.C: Taylor & Trancis, 1993. - P. 19-32.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)