ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ОПОРУ

Олег Святка

Анотація


Опір як поняття ввів у науковий обіг засновник психоаналізу 3. Фройд. Спочатку опір розглядався ним як протидія пацієнта спогадам і вільним асоціаціям. Пізніше це поняття стало ширшим, означаючи перешкоди цілям та процедурам, які походять від пацієнта. Під психологічним опором розуміють сили і процеси, котрі перешкоджають усвідомленню інформації шляхом протидії переходу спогадів, уявлень і симптомів із несвідомого у свідоме.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. - М.: Информационно-издательский дом “Фи-линъ”, 1996. - 472 с.

Гринберг Дж. Управление стрессом. - СПб.: Питер, 2002. -496 с.

Малышева К. 0. Синдром емоційного вигоряння психолога-консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція: Автореф. ... канд. психол. наук. 19.00.04 - медична психологія. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. - 16 с.

0рел В. Е. Феномен “выгорания” в зарубежной психологии: эмпирические исследования и перспективы // Психологический журнал. - 2001. - Т.22, № 1. - С. 90-101.

Синдром “професійного вигорання” та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після-диплом. освіти / За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Ка-рамушки, Т. В. Зайчикової. - К.: Міленіум, 2004. - 264 с.

Юрьева Л. Н. Профессиональное выгорание у медицинских работников: формирование, профилактика и коррекция. - К.: Сфера, 2004. - 272 с.

Яценко Т. С. Проблема дослідження несвідомої сфери психіки суб’єкта // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - № 7. - С. 10-15.

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1996. - 264 с.

Яценко Т. С. Теоретичні основи психологічної практики // Проблеми вищої школи. - К.: Вища школа, 1994. - С. 58-64.

Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія , теорія і практика: Навч. посібн. - К.: Вища шк., 2006. - 382 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)