СИМВОЛІЧНЕ ВИРАЖЕННЯ АГРЕСИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У КАЗКАХ І МІФАХ

Ірина Євтушенко

Анотація


Метою дослідження є надання психологу-практику допомоги у зреалізуванні його професійних можливостей щодо психокорекції деструктивних виявів психіки суб’єкта, за якими приховується страх та агресія. Останні міцно взаємопов’язані та піддаються пізнанню через архетипну символіку. У зв’язку з цим гіпотеза досліження формулюється так: глибинно-психологічне самопізнання допомагає розкрити першопричини особистісних проблем, котрі наявні у людини під час спілкування з іншими; воднораз застосування методу АСПН сприяє розвитку соціально-перцептивного інтелекту завдяки глибинно-психологічній корекції, котра враховує функційні особливості несвідомої сфери.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дикман X. Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание. Приложение: Методы аналитической психологии/ Перевод Г.Л. Дроздецкой и В.В. Зеленского; Под общ. ред. В.В. Зеленского. - СПб.: Академический проект, 2000. - 256 с.

Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. с фр. Н.С. Автономовой. - М.: Высшая школа, 1996. - 623 с.

Мей Р. Любовь и Воля / Пер. с англ. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1997. - 384 с.

Психоаналитические термины и понятия: Словарь / Под ред. Барнесса Э. Мура, Бернарда Д. Файна. - М.: Класс, 2000. - 304 с.

Ранк О., Закс Г. Психоаналитическое исследование мифов и сказок. Между Эдипом и Озирисом: Становление психоаналитической концепции мифа / Сборник. Переводы с нем. -Львов: Инициатива; М.: Совершенство, 1998. - С. 207-246.

Ранк О. Миф о рождении героя. Между Эдипом и Озирисом: Становление психоаналитической концепции мифа / Сборник. Переводы с нем. - Львов: Инициатива; М.: Совершенство, 1998. - С. 123-206.

Франц М.-Л., фон. Психология сказки. Толкование волшебных сказок. Психологический смысл мотива искупления в волшебной сказке. - СПб.: Б.С.К., 1998. - 360 с.

Юнг К.Г. Бессознательное рождение героя. Между Эдипом и Озирисом: Становление психоаналитической концепции мифа / Сборник. Переводы с нем. - Львов: Инициатива; М.: Совершенство, 1998. - С. 276-312.

Юнг К.Г. Символы матери и возрождение. Между Эдипом и Озирисом: Становление психоаналитической концепции мифа / Сборник. Переводы с нем. - Львов: Инициатива; М.: Совершенство, 1998. - С. 313-380.

Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. - К.: Либідь, 1996. - 264 с.

Яценко Т.С., Кмит Я.М., Мошенская Л.В. Психоаналитическая интерпретация косплекса тематических психорисунков (глубинно-психологический аспект). - М.: СИП РИА, 2000. - 192 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)