СУПЕРВІЗІЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА

Оксана Усатенко

Анотація


Сучасні тенденції розвитку психологічної служби зумовлюють потребу у висококваліфікованих фахівцях у сфері практичної психології, які б мали ґрунтовні теоретичні знання та досконало володіли навичками їх використання у професійній діяльності. Одним із методів фахової підготовки психологів-практиків та підвищення їх кваліфікації в царині психокорекції є супервізія.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Глэддинг С. Психологическое консультирование. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2002. - 736 с.

Гротьян М. Переписка З. Фрейда // Энциклопедия глубинной психологии. - М.: ЗАО МГ Менеджмент, 1998. - Т. І. Зигмунд Фрейд: жизнь, работа, наследие. - С. 31-143.

Джейкобс Д, Дэвид П., Мейер Д. Дж. Супервизорство. Техника и методы корректирующих консультаций: Руководство для преподавателей психодинамической психотерапии и психоанализа. - СПб.: Б.С.К., 1997. - 235 с.

Карвасарский Б. Д. Энциклопедия психотерапии - СПб.: ЗАО “Изд-во “Питер”, 1999. - 752 с.

Краутер К. Супервизирование в учреждениях // Супер-визия супервизора: Практика в поиске теории - М.: Когито-Центр, 2006. - С. 153-177.

Кулаков С. А. Лечебные аспекты супервизии (исследование единичного случая) // Психодрама и современная психотерапия. - 2005. - № 4. - С. 31-41.

Лейбин В. М. Словарь-справочник по психоанализу -СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

0сипова А. А. Общая психокоррекция - М.: ТЦ Сфера, 2004. - 512 с.

Психологическая энциклопедия / Под ред. Корсини Р., Ауэрбаха А. - СПб.: Питер, 2003. - 1096 с.

Супервизия супервизора: Практика в поиске теории -М.: Когито-Центр, 2006. - 352 с.

Уортон Б. Супервизия в аналитическом обучении // Супервизия супервизора: Практика в поиске теории - М.: Когито-Центр, 2006. - С. 129-152.

Урсано Р, Зонненберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия - М., 1992 . - 158 с.

Ховкинс П., Шохет Р. Супервизия. Индивидуальный, групповой и организационный подходы. - СПб.: Речь, 2002. - 352 с.

Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2006. - 679 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)