ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В ПСИХОАНАЛІЗІ ЯК КАТЕГОРІЯ І ПРОЦЕДУРА

Лариса Туз

Анотація


Мета статті: на основі огляду науково-психоаналітичної літератури простежити еволюцію уявлень провідних представників посткласичного психоаналізу про прийом інтерпретації.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Антология современного психоанализа. - Т.1 / Под ред. А. В. Россохина. - М.: Издательство Институт психологии РАН, 2000. - 488 с.

Вайнер И Основы психотерапии. - СПб.: Питер, 2002. - 288 с.

Груповий психоаналіз / За ред. О. Фільца, Р. Г аубля, Ф. Ля-мотт: Навч. посіб. / Пер. з нім. - Львів: ВНТЛ-Класика, 2004. - 192 с.

Энциклопедия глубинной психологии. - Том ІІІ. Последователи З. Фрейда. - М.: Когито-Центр, МГМ, 2002. - 410 с.

Калина Н. Ф. Основы психоанализа. Серия “Образовательная библиотека”. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. - 352 с.

ЛапланшЖ., ПонталисЖ.-Б. Словарь по психоанализу. - М.: Высшая школа, 1996. - 428 с.

Лейбин В. М. Постклассический психоанализ. Энциклопедия. Том 1. - М.: Издательский дом “Территория будущего”, 2006. - 472 с.

Лейбин В. М. Постклассический психоанализ. Энциклопедия. Том 2. - М.: Издательский дом “Территория будущего”, 2006. - 564 с.

Лейбин В. М. Словарь-справочник по психоанализу. -СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

Психоаналитические термины и понятия: Словарь / Под ред. Б. Э. Мура, Б. Д. Файна. - М.: Класс, 2000. - 304 с.

Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Кар-васарского. - СПб.: Питер, 1999. - 743 с.

Психотерапия: Учебник для вузов / Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. - СПб.: Питер, 2003. - 472 с.

Тэхкэ В. Психика и ее лечение: психоаналитический подход / Пер. с англ. - М.: Академический Проект, 2001. -576 с.

Топорова Л. В. Творчество Мелани Кляйн. - СПб.: Издательский дом “Бизнес-пресса”, 2001. - 128 с.

Французская психоаналитическая школа / Под ред. А. Жибо, А. В. Россохина. - СПб.: Питер, 2005. - 576 с.

Фрейд 3. Методика и техника психоанализа // Психоаналитические этюды / Пер. с нем. - Мн.: ООО Поппури, 2003. - 608 с.

Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2006. - 382 с.

Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч. посіб. -К.: Вища шк., 2004. - 679 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)