КОНТЕКСТНА БУТТЄВІСТЬ ЕТНОСУ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ПРОСТОРІ

Микола Кубаєвський

Анотація


Мета статті - теоретично проаналізувати процес входження етносів у неоднорідний, динамічний і суперечливий глобальний простір, виходячи з такої засадничої тези: на сучасному етапі світобудову репрезентують себе уже не стільки окремі країни, скільки політичний та культурний консенсус міжнародного співтовариства, який є рушієм світового історичного процесу.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования: Пер. с англ. - М.: Academia, 1999. - 936 с.

Гранин Ю.Д. Глобализация и национализм // Философские науки. - 2006. - № 7. - С. 5-25.

Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. - 1990. - № 4. - С. 150-168.

Дарендорф Р. Тропы из утопии: Пер. с нем. - М.: Праксис, 2002. - 296 с.

Євтух В.Б. Етнос // Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та поняття. Навчальний посібник. - К.: Вид-во УАННП “Фенікс”, 2003. - 260 с.

Життя етносу: соціокультурні нариси / Б. Попов, В. Іг-натов, М. Степико та ін. - К.: Либідь, 1997. - 240 с.

Кримський С. Запити філософських смислів. - К.: ПАРАПАН, 2003. - 240 с.

Кримський С. Смисл історії // Філософська думка. - 2006. - № 4. - С. 22-36.

Можейко М.А. Контекст / Новейший философский словарь. - Мн.: Книжный Дом. 2003. - С. 502.

Мюллерс Ф, Опіта П., Хіршхаузен фон К. Чи існують напрямки регіональної політики, що ведуть до Європи? Г олоси українських компаній на Сході та Заході / Лутц Хоффман, Феліцітас Мюллерс. Україна на шляху до Європи. -К.: Фенікс, 2001 - 343 с.

Нельга О. Теорія етносу. Курс лекцій. - К.: Тандем, 1997. - 468 с.

Носова Г. Національна ідея як фактор становлення ідентичності нації. “Міфічність” національної ідеї / Національна ідея і соціальні трансформації в Україні / М.В. Попович, А.М. Єременко, В.Б. Фадеев та ін. - К.: Український центр духовної культури, 2005. - 328 с.

Попов Б. Альтернативна модель етносу та людини // Філософська думка. - 2001. - № 4. - С. 37-54.

Попов Б. Історико-теоретичні підгрунтя національної ідеї / Національна ідея і соціальні трансформації в Україні / М.В. Попович, А.М. Єременко, В.Б. Фадеев та ін. - К.: Український центр духовної культури, 2005. - 328 с.

Степико М. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз) - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. - 251 с.

Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. - М.: Сов. энциклопедия, 1983. - 840 с.

Фурман А. Психокультура української ментальності: Наукове видання. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)