ФЕНОМЕН ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Наталія Городецька

Анотація


Потрібно відзначити, що у ході організації інноваційного процесу в освітній системі з 1993 року відбулися істотні зміни. Насамперед удалося подолати стихійність у виборі напрямків та форм організації процесу нововведень. Частково це є результатом досліджень і рекомендацій спеціалістів з педагогічної інноватики. Тим не менш результативність інноваційного процесу нині багатьма спеціалістами оцінюється як незадовільна [1; 4; 5]. Серед причин цього називають недостатнє урахування психологічних чинників. Не останню роль тут відіграє і те, що саме у психологічному аспекті розробки педагогічної інноватики як теоретичні, так і емпіричні дослідження представлені досить скромно.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ангвловски К. Учителя и инновации. - М.: Просвещение, 1991. - 158 с.

Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. - Ростов-на-Дону, 1983. - 173 с.

Гнатко Н.М. Проблема кретивности и явление подражания. - М., 1994. - С.10-11.

Коростылева Л.А., Советова О.С. Психологические барьеры и готовность к нововведениям: Учебное пособие. -СПб, 1995. - 33 с.

Овсянников А. и др. Инновации в школе: характер и результаты // Народное образование. - 1983. - № 6. - С. 16-27.

Овсянников А., Шувалова В., Ширяева О. Микроклимат в школе и самочувствие учителей // Народное образование. - 1993. - № 8. - С. 27-36.

Роджерс Э, Агарвала-Роджерс Р. Коммуникации в организациях. - М., 1980. - 176 с.

Телегина Э.Д. Психологическая регуляция и саморегуляция творческой мыслительной деятельности: Авто-реф. дис... д-ра психол. наук. - М., 1993. - 31 с.

Фурман А. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза // Психологія і суспільство. - 2005. - №2. - С. 29-75.

Хомерики О.Г., Поташник М.М, Лоренсов А.В. Развитие школы как инновационный процесс. - М., 1994. - 62 с.

Юсуфбекова Н.Р. Общие основы педагогической инноватики. Опыт разработки теории инновационных процессов в образовании. - М., 1991. - 90 с.

NichoIIs A. Managing Education Innovation. - Lnd., 1988. - P. 9-14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)