ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ПЕРЕЖИВАННЯ ТЕПЕРІШНЬОГО

Олексій Полунін

Анотація


Теперішнє у його безпосередній даності здається нам само собою зрозумілим. Через цю вдавану безпосередність зрозумілості людина фактично уникає питання: що є теперішнє? Людина настільки звикла мислити і діяти в теперішньому, що навіть не може уявити свої дії, думки і відчуття поза його межами. Однак лишень для постановки питання: а чи взагалі можливо вийти за межи теперішнього?, треба мати відповідь на питання: що ж таке теперішнє? Зауважимо, що проблема суб’єктивного теперішнього досліджувалася багатьма фахівцями як у межах психології, так і поза її межами. Такі відомі дослідники, як В. Джеймс,

В. Штерн, П. Фресс, Дж.А. Мішон, Р. Блок (W. James, 1909, W. Stern, 1935, P. Fraisse, 1985, J.A. Michon, 1978, R. Block, 1979, Б. Цуканов, 2000) та інші присвятили свої роботи темі теперішнього. Вони намагалися головним чином розкрити: а) сутність теперішнього і б) дати відповідь на питання про його тривалість. При цьому інколи питання ставилось у зворотній послідовності, тобто спочатку намагалися визначити його тривалість, а вже потім, спираючись на процедуру її визначення, обґрунтовували саме теперішнє. Але й донині не вироблена однозначна позиція у розв’язанні цієї проблеми, не запропоновані валідні методи побудови експериментів. Саме про таке становище свідчать якісно різні відповіді різних науковців на однакові питання щодо суб’єктивного теперішнього.


Ключові слова


психологічний час; суб’єктивне теперішнє; потік свідомості; транзитивний елемент свідомості$ субстантивний елемент свідомості

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Fraisse P. Psychologie der Zeit: Konditionierung, Wahrnehmung, Kontrolle, Zeitschätzung, Zeitbegriff, München; Basel: E.Reinhard, 1985.

Husserl E. Husserliana, Gesamte Werke, Band IX, Phänomenologische Psychologie, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1962.

Husserl E. Husserliana, Gesamte Werke, Band X, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917) , Den Haag, Martinus Nijhoff, 1962.

James, W The principles of psychology. 2 Vols. London, 1890.

Linschoten J. Auf dem Wege zu einer phänomenologischen Psychologie. Die Psychologie von William James, Berlin, Walter de Druyter & Co, 1961

Pöppel E. Grenzen des Bewusstseins. Über Wirklichkeit und Welterfahrung, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1985.

Pöppel E. Zeitliche Organisation menschlichen Erlebens, Jahrbuch 1994 der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina (Halle/Saale), LEOPOLDINA (R.3), 40 (1995), s. 313-320.

Полунин A.B. Свободное субъективное отмеривание как метод для исследования восприятия времени // Современная психология: Материалы третьих Костюковских чтений. - В 2-х томах. - Киев, 1994. - Том 1. - С. 77-79.

Polunin O. & Vitouch O. Kontinuierliche Abschätzung der subjektiven Zeit. Eine experimentelle Methode zur Untersuchung des Zeiterlebens. Poster am 41. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Dresden, 1998.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)