СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ (• •• на прикладі виконання наукової програми

Наталія Ситнікова

Анотація


Наприкінці XX століття життя висунуло суспільний запит на виховання соціально компетентної особистості, професіонала, чиє мислення не обмежене лише спеціальними знаннями, а й має риси універсалізму, фундаментальності та духовно-моральне підґрунтя. Усвідомлення цієї проблеми спонукало пед-колектив ЗОШ №43 м. Донецька у 1997 році взяти на себе сміливість спробувати її розв’язати. Цьому сприяло те, що школа почала співпрацювати з кафедрою експериментальних систем освіти Державної академії керівних кадрів освіти. В 1997 році рішенням вченої ради ДАККО наша школа стала експериментальною, а робота педколективу керованою з боку науковців. Так розпочалася робота школи в умовах фундаментального соціально-психологічного експерименту з модульно-розвиваль-ної системи навчання A.B. Фурмана (МРСН) щодо виховання соціально компетентного школяра та створення Школи соціального самоствердження особистості учня.

Головне завдання наукової програми “Школа самоствердження” полягало в тому, щоб навчити дитину продуктивно жити і творити своє особисте життя у різний спосіб


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)