НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА

Андрій Гірняк

Анотація


Уперше технологізовано експертну систему оцінювання МРП як центрального компонента програмово-методичного комплексу та апробовано основні її етапи на прикладі оцінювання якості рукописів інноваційних навчальних книжок, що створені учи-телями-дослідниками чотирьох експериментальних закладів освіти.


Ключові слова


модульно-розвивальний підручник; освітня система; науково-методологічна експертиза; експертна система; експертна оцінка; індикатори-характеристики; показники; загальноосвітні принципи; критерії; параметри; технологія; процедура

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гірняк А. Зміст, структура та оформлення розвивального підручника // Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - С. 217-241.

Гірняк А. Інструментальна психодидактика: технологія проектування та експертиза модульно-розвивального підручника // Психологія і суспільство. - 2005. - №2. - С. 145-153.

Гірняк А. Н. Модульно-розвивальний підручник: параметри проектування та експертизи // Вітакультурний млин. - 2005. - Модуль 1. - С. 38-41.

Горпинюк В. П. Ілюстративний матеріал підручника як складова його структури // Педагогіка і психологія. - 1995. - №1. - С. 54-62.

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Когда книга учит. - 2-е изд., доп. - М.: Педагогика, 1991. - 254 с.

Зверев И. Д. Школьный учебник: проблемы и пути развития // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1991. - Вып.20. - С. 5-17.

Зорина Л. Я. Отбор научного материала в учебник // Советская педагогика. - 1988. - №9. - С. 64-68.

Зуев Д. Д. Школьный учебник. - М.: Педагогика, 1983. - 240 с.

Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: теорія і практика. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. - 288 с.

Кодлюк Я. Теорія шкільного підручника як психолого-педаго-гічна проблема // Наукові записки ТДПУ Серія “Педагогіка”. - 2000. - №8. - С. 3-7.

Костенко В. Модульно-розвивальне навчання: від управління до методичного забезпечення // Рідна школа. - 2000. - №7. - С. 17-23.

Микк Я. А. Параграф - структурная единица учебника // Советская педагогика. - 1986. - №7. - С. 54-56.

Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників відповідно до державного стандарту початкової загальної освіти // Освіта України. - 2001. - 14 серпня. - №34. - С. 4-5.

Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів // Освіта України. - 2004. - 2 березня. - №17. - С. 10-11.

Проблемы школьного учебника: Методы анализа и оценки учебника. - М.: Просвещение, 1977. - Вып. 5. - 231 с.

Савченко О. Якість і варіативність шкільних підручників як умова запровадження державних стандартів початкової освіти // Початкова школа. - 2001. - №8. - С. 10-12.

Станіслав Ніколаєнко: у підручникотворенні не повинні бути ущемлені в правах діти, педагоги, вчені (Із колегії МОН України) // Освіта України. - 2006. - 18 квітня. - С. 1-4.

Фурман А. В. Підручник у модульно-розвивальній системі: зміст, структура, оформлення // Рідна школа. - 2000. - №7. - С. 23-31.

Фурман А. В. Соціально-психологічна експертиза модульно-розвивальних занять у школі: Наукове видання. - К.: Правда Яросла-вичів, 1999. - 56 с.

Фурман А. В. Теорія і практика розвивального підручника. -Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 288 с.

Чепелєва Н. В. Технології читання. - К.: Главник, 2004. - 96 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)