МЕТОД АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ: ІНДУКТИВНО-ДЕДУКТИВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Тамара Яценко

Анотація


У статті висвітлені індуктивно-дедуктивні засади групової психокорекції, обґрунтований зв’язок методу активного соціально-психологічного навчання з науково-діагностичними аспектами пізнання людини, розкрита специфіка глибин-нопсихологічної психокорекції, а також доведена її важливість для професійної підготовки психологів-практиків.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Рязанцев С. Тонатология (учение о смерти). - СПб : Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 1994. - 53 с.

Яценко Т. С. Інтеграція та дезінтеграція як механізми психокорекції // Педагогіка і психологія. -1996. - №1. - С.3-9.

Яценко Т. С. Психодинамічна теорія АСПН у контексті різних підходів до психологічної практики // Шлях освіти. - 1997. - №2. - С.14-19.

Яценко Т. С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей. - К.:Вища школа, 1987. - 110 с.

Яценко Т. С. Активная социальнопсихологическая подготовка учителя к общению с учащимися: Кн. для учителя. - К.: Освіта, 1993. - 208 с.

Яценко Т. С., Кмит Я. М., Мошенская Л. В. Психоаналитическая интерпретация комплекса тематических психорисунков (глубиннопсихологический аспект). - М. : СИП РИА, 2000. - 192 с.

Яценко Т. С.Коновалъчук В. І. Психологічний зміст феномена «заміщення» // Рідна школа. - 1997. - №9. - С. 78-80.

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1996. - 264с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)