ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА МАЙДАНУ

Олександр Ткаченко

Анотація


У своїх попередніх роботах нами запропонована психологічна концепція справи життя, що базується на нововведеній категорії “справа життя” і відповідній психологічній практиці як альтернативі наявним підходам у психологічній науці та системі життя-діяльності [13; 14; 15]. У цьому контексті видається можливим і доречним висвітлити психологічну, соціальну і духовну сутності феномена Майдану як цілісного утворення. Для цього сформулюємо емпіричну і теоретичну гіпотези.


Ключові слова


психологічна концепція справи життя; емпірична гіпотеза; теоретична гіпотеза; феномен Майдану; Київський Майдан; Донецький Майдан; Зовнішній Майдан; “істинний” Майдан; “постмайданний ефект”; “постмайданний синдром”; “дрейф” Майдану; національна ідея

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Білоконь І. Політичні події кінця 2004 року і соціально-політичні настановлення молоді // Соціальна психологія. - 2005. -№4. - С. 21-31.

Губенко О.В. Революція в революції, або психологічні проблеми соціальної творчості // Практична психологія і соціальна робота. -2005. - №8. - С. 75-80.

Губенко О .В. Феномен Віктора Ющенка // Практична психологія і соціальна робота. - 2005. - №4. - С. 78-80.

Джемс В. Многообразие религиозного опыта / Под ред. С.В. Лурье. - М.: Русская мысль, 1910. - 520 с.

Дроздова М. Динаміка політичної свідомості у процесі виборчої кампанії 2004 року // Соціальна психологія. - 2005. - №4. - С. 32-43.

Зливков В. Психологія перемоги: віртуальні та реальні чинники // Соціальна психологія. - 2005. - №3. - С. 33-41.

Найдьонова Л.М. Емоційні стани учасників масових політичних акцій в контексті дружніх стосунків // Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - №10. - С. 65-68.

Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1995. - 632 с.

Пашукова Т. Імідж України і Росії в умовах політичних змін // Соціальна психологія. - 2005. - №5. - С. 3-15.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття. -К.: Либідь, 1999. - 997 с.

Слисаренко И. Международный имидж Украины после “Оранжевой революции”: информационные вызовы // Персонал. - 2005. -№2. - С. 26-36.

Степаненко В. “Нас не подолати!” Соціокультурні аспекти “Помаранчевої” революції // Практична психологія і соціальна робота. - 2005. - №4. - С. 74-77.

Ткаченко А.А. Духовно-природная психотерапия: (Эсхатологический аспект): Личностная и профессиональная элитарность. -Кировоград: КОД, 2005. - 220 с.

Ткаченко О. “Діло” та “справа життя” як психологічні категорії // Психологія і суспільство. - 2005. - №1. - С. 16-27.

Ткаченко О. Україна у вимірі психологічної практики “справа життя” // Психологія і суспільство. - 2005. - №3. - С. 5-23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)