СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Ольга Коловіцкова, Юрій Луковенко, Володимир Нікітін, Наталія Слухай, Сергій Слухай, Валентин Якушик

Анотація


Ця програмна робота є другою спробою запропонувати для публічного обговорення своє бачення ситуації і перспектив розвитку української освіти групою незалежних дослідників. Перша (Ю. Луко-венко, О. Коловіцкова, В. Нікітін, В. Яку-шик “Проблеми і перспективи реформування освіти в Україні” // Директор Школи. - 2002. - № 21-22) була підготовлена під час розробки Національної доктрини розвитку освіти. її основні змістовні положення, на нашу думку, зберегли актуальність і сьогодні. В рамках проекту “Розвиток освітньої політики на місцевому рівні в Україні” за підтримки програми МАТРА нідерландські експерти запропонували низку питань, які точніше формулювали завдання й уточнювали напрямки діяльності проекту. В ситуації тривалих дискусій перелік цих питань був підготовлений. Українські експерти — учасники проекту - відповідали на них у режимі листування та усних обговорень із зарубіжними партнерами та з іншими українськими учасниками проекту під час семінарів, тренінгів і публічних заходів у Києві, Львівській і Херсонській областях, в інших регіонах України.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “ Про освіту” // Україна. Закони. Основні чинні закони і кодекси України. - К.: Махаон, 2003. - С. 533542.

Державна програма Освіта (“Україна 21 століття”). -К., 1993.

Національна доктрина розвитку освіти. Проект // Освіта України. - №29. - 2001. - 1S липня.

Проблеми і перспективи розвитку середньої освіти в Україні / Авторський колектив: О.В.Коловіцкова, Ю.В.Луковенко, В.А.Нікітін, Н.В.Слухай, С.В.Слухай, В.М.Якушик. — К: Видавничий дім А.С.С., 2004. — 64 с.

Thirsk W. A Fiscal Glance Inside a Set of Rayons. — FAO, 2002 // www.fao.kiev.ua.

Корсак К.В. Стандарти середньої освіти: практика України і країн Західної Європи. — Доповідь на семінарі (квітень 2003 року) в рамках проекту «Розвиток освітньої політики на місцевому рівні в Україні». (К.В.Корсак — директор Київського інституту освітньої політики, екс-представник України в Комітеті з освіти Ради Європи; korsak@iep.uninet.kiev.ua).

Поллок І. Запровадження нових навчальних програм / / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток критичного мислення учнів у контексті розробки стандартів освіти України», Київ, 25-27 січня 2001 року. — К., 2001. — С. 1S-25.

S. Політика у сфері освіти. Економічне зростання на засадах справедливості. Український погляд. Документ для обговорення. № 407. — Світовий Банк, 1999.

Вітренко ЮМ. Чому ми такі бідні? Тому що не освічені // День. — 1999. — 22 квітня.

Розвиток освітньої політики на місцевому рівні // www.istc.biz.

www. sefr.kiev. ua

Levitas T., Herchinsky J. Educational Policy and Finance in Lviv // Local and Regional Government Institutional Strengthening. — K.: LARGIS, 2001 // http://largis.kiev.ua/ english/ind-engl.htm

Управління і фінансування освіти: наявні механізми та проблеми. - К.: ПРООН, 2001. — С. 19.

Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. — К.: К.І.С., 2003.

Україна. Відновлення зростання на засадах справедливості: Меморандум про економічний розвиток України. Економіки країн світу. Дослідження Світового Банку.— К.: Світовий Банк, 1999. — С. 77. (Розділ 4. Чи може Україна одночасно забезпечити економічне зростання та соціальну справедливість. — С. 6S-96).

Постанова КМ № 3S від 20 січня 1997 р. “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними навчальними закладами”.

Середні навчальні заклади України на початок 2000/ 01 навчального року. Статистичний бюлетень. — К.: Держкомстат, 2001.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2000/2001 навчального року. Статистичний бюлетень. — К.: Держкомстат, 2001.

. Маркетинг в Україні. — 2001. — № 3. — Липень-вересень. — C. 43.

Державна податкова адміністрація України. Лист від 29 січня 199S р. № 846/11/15-0116 “Про оподаткування закладів і установ освіти”.

1 Лікарчук І. Закон України про загальну середню освіту і перспективи його функціонування // Світло. — 2000.— № 3. — С. 13-16.

Lukovenko Yu. Ukraine: Steps towards Effective Fiscal Equalization // Chapter 5. Sub national Expenditures on Education: Towards an Effective Use of Public Resources. // Dilemmas and Compromises: Fiscal Equalization in Transition Countiries. / Ed. by Sergii Slukhai. // Budapest: LGI / OSI, 2003.— P. 143-146.

Серджіованні Т.Д., Баргінгейм М., Кумз Ф.С., Тарстон П.В. Керування освітою і шкільне врядування. — Львів, 2002.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності.

— Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)