ПОНЯТТЯ "ВІРТУАЛЬНОГО" І ВІРТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Тетяна Каменська

Анотація


У наукових і ненаукових оцінках сучасності все частіше можна зустріти судження про відсутність умов для “соціального еволюціонізму”, про повсюдне психо- і соціоінже-нерне конструювання, про сценарні принципи взаємодії в сучасному суспільстві. Більш того, сьогодні, коли все таке підконтрольне активному суб’єкту, котрий конструює, як не дивно, розповсюдженим стає принцип (зі слів П. Фойєра-бенда) “anything goes” (усе згодиться) чи “so what?” - (ну і що?) [3, с. 250]. Безумовно, дане положення справ зумовлено розвитком людського розуму і знань, але, на жаль, наслідки подібного прогресу не всіма дослідниками пов’язуються з оптимістичними прогнозами. Часто прослизають прогнози есхатологічного характеру, вказівки на кризове положення, високий рівень ризику, початок епохи скептицизму і парадоксу, що наближається до абсурду. До речі, про наближення епохи абсурду говорили у смутні часи представники російської білої еміграції. Висловлювалися думки, що твір Миколи Васильовича Гоголя “Ніс” саме і присвячений пророкуванню наближення епохи абсурду. Головна ідея цього оповідання полягала в тому, що жодного з героїв розповіді не вражав, не бентежив факт самостійного існування окремої частини людського тіла - носа. Навпаки, з ним усі спілкувалися як зі звичайним
повноцінним суб’єктом, що найвищою мірою є абсурдним


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время («физюс» и «натура»). - М., 1988. - 217 с.

Баранов Г. С. Понятие и образ в структуре социальной теории - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. - 172 с.

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну: Пер. с нем. В. Седельника. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. -384 с.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. - М.: Медиум, 1995. - 322 с.

Впереди ХХІ век: перспективы, прогнозы, футурологи. Антология современной классической прогностики 19521999 гг. - М., 2000. - 480 с.

Иванов Д. В. Императив виртуализации: Современные теории общественных изменений. - СПб.: Изд-во С.-Пб. унта, 2002. - 212 с.

Климов А. И. Социология Жоржа Сореля // Социологический журнал. - 2002. - № 1. - С. 129 - 151.

Леви-СтросК. Структурная антропология. - М.: Наука, 1985. - 536 с.

Лосев А. Ф. Из ранних произведений. - М.: Правда, 1990. - 655 с.

Менегетти А. Образ и бессознательное. - М., 2000. - 445 с.

Микешина Л. А., Опенков Н. Ю. Новые образы и реальность. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. - 240 с.

Носов Н. А. Виртуальная реальность // Вопросы философии. - 1999. - № 10. - С.152-163.

Современные проблемы методологии социогумани-тарного познания. - Самара, 2001. - 118 с.

Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. - М.: Институт Фонда “Общественное мнение”, 2003. - 336 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)