ПОЧУТТЯ САМІТНОСТІ В ОСОБИСТОСТІ ІЗ СОМАТИЧНИМИ ВАДАМИ ЗДОРОВ'Я ТА ЙОГО ПСИХОКОРЕКЦІЯ

Наталія Володарська

Анотація


Теоретично проаналізовані концептуальні підходи до психологічного трактування почуття самітності, подані експериментальні дані фрустра-ційної толерантності особистості з вадами здоров’я, охарактеризовані риси їхньої поведінки, уявлення про себе та свої стосунки з оточуючими; наводяться психо-корекційні методи роботи, спрямовані на подолання почуття самітності.


Ключові слова


почуття самітності; фрустрація; каузометрія; життєвий шлях особистості; самореалізація; самоставлення; Я-образ; неадекватна самооцінка; вибір та конструювання життя; взаємодія з довкіллям; психокорекція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Зелінська Т. Залежна любов як амбівалентність відданих сімей // Психологія і суспільство. - 2003. - №2. - С. 38-51.

МинигалиеваМ.Р. Дети с особыми нуждами и их семьи: проблемы и помощь // Психологические проблемы современной российской семи. - Часть 3. - М., 2003. - С. 93-102.

Киселева В. А. Влияние семьи и типа семейного воспитания на переживание одиночества в подростковом воздасте // Психологические проблемы современной ро-сийской семи. - Часть 3. - М., 2003. - С. 50-53.

Климчук В., Музика О. Методи математичної статистики у психології. Методичний посібник. - Житомир, 2003. - 74 с.

Кроник А., Ахмеров Р. Каузометрия. - М., 2003. - 285 с.

Нуркова В. В. Совершенное продолжается: Психология автобиографической памяти личности. - М., 2000. - 235 с.

Остер Д., Гоулд П. П. Рисунок в психотерапии. - М., 2004. - 179 с.

Психологія життєвої кризи / Під. ред. Т.М. Титаренко.

- К., 1998. - 254 с.

Сіляєва В. І. Психологічне вивчення та корекція образу Я у самотніх жінок. Автореферат дис... канд. психол. наук. -Харків,2004. - 20 с.

Столин В. В. Самосознание личности. - М.: Из-во МГУ, 1983. - 286 с.

Чеснокова И. И. Проблема самосознания в психологи.

- М.: Наука, 1977. - 144 с.

Шиги Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. - Спб.: Питер, 1999. - 325 с.

Ериксон Е. Идентичность: юность и кризис. - М., 1996. - 344 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)