ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФРАКТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Олена Донченко

Анотація


Вчені вже давно ставили перед собою завдання віднайти універсальний механізм функціонування психічного, всезагальні структурні елементи (“цеглинки”) такого складного явища, як психіка, а також збудувати її модель, що б дозволила єдиним способом описувати явища індивідуального та соцієтального рівнів. “Фрак-тальна психологія” в моїй особі як її автора ставить за мету віднайти ці “цеглинки”, з яких вибудовується нескінеч-ний світ психічного. Читачеві пропонуються підходи до фрактальної психології, в рамках якої у Людині Фрак-тальній (Homo Fractalis) поєднуються Людина Інстинктивна 3. Фройда з Людиною Духовною К.Г. Юнга.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мершавка В. Иван-Дурак и Король-Рыбак // Роберт А. Джонсон. Он. Глубинные аспекты мужской психологии. Пер. с англ. - Харьков: Фолио, 1996; М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 1996.

Братко-Кутинський О. Як удосконалити свою психіку. - К, 2001. - С.176, 19, 35.

Шнейдерман Г. А. За горизонтом осознанного мира. Начала структурной онтологии универсума. Книга первая. -К.: Ника-Центр, 2000. - 605 с.

Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: Методологические проблемы неклассической психологии. - М.: Смысл, 2002. - С. 459-479; Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. - М.: И-т практической психологии - Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996; Леонтьев ДА. Психология смысла. - М.: Смысл, 1999; БрунерДж. Празднуя разнообразие: Пиаже и Выготский // Вопросы психологи. -2001. - №4. - С. 3-14; Фейерабенд П. Против методологического принуждения. Очерк анархистской теории познания. - Благовещенск: БГК им. И.А. Будуэна де Куртинэ,1998.

Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. - София: Гелиос, 2002. - 340 с.

Капра Ф. Уроки мудрости. - К., 1996. - С. 142.

Моуди Р. Жизнь после смерти. - М., 1986.

Капра Ф. Дао фізики. - Софія, 2002.

Вопросы психологии. - 2003. - №5. - С. 150-151.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)