ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ

Алла Коваленко

Анотація


Незважаючи на чималий наклад літератури з наведеної проблематики, за ним залишається багато не висвітлених питань. Останні стосуються не лише механізмів розуміння, його структури і генези, а й розробки
самого понятійного апарату теорії розуміння. Це пов’язано насамперед з невизначеністю таких понять як “розуміння”, “інтерпретація”, “осмислення” тощо, які часто-густо використовуються в авторських варіантах, або як рівнозначні лексичні одиниці. Нерозробленою залишається також і проблема визначення чинників, котрі зумовлюють ефективність розуміння, критеріїв та процедур вимірювання останнього. Без відповіді на зазначені запитання подальше просування психологічної теорії розуміння унеможливлюється.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Коваленко А. Б. Психологія розуміння. - К., 1999. - 184 с.

Коваленко А. Б. Психологія розуміння творчих задач.

- К., 1994. - 112 с.

Коваленко А. Б. Психологія розуміння учнями творчих задач. - К., 1990. - 24 с.

Литвинова Н. І., Коваленко А. Б. Роль мотивів у розвитку в підлітків інтересу до праці // Психологія. Респ. метод. збірник. - Вип. 32. - К., 1989. - С. 33-38.

Коваленко А. Б. Умови оптимізації процесу розуміння // Радянська школа. - 1990. - №6. - С. 60-64.

Коваленко А. Б. Психологические особенности процесса понимания творческих задач // Вопросы психологии. -1991. - № 5. - С. 44-49.

Коваленко А. Б. Методологічні питання вивчення проблеми розуміння // Філософські проблеми сучасного природознавства. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. - Вип. 75. - К.: Либідь, 1991. - С. 94-100.

Коваленко А. Б. Інтуїція в процесі розуміння // Вісник Київського університету. Суспільно-політичні науки. - № 5.

- К., 1992. - С. 32-39.

Коваленко А. Б. Основні фактори процесу розуміння // Психологія. Респ. Науково-методичний збірник. - Вип. 39. -К., 1992. - С. 24-29.

Коваленко А. Б. Динаміка та механізми розуміння // Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність. Матеріали Міжнародних наукових Костюківських читань. - К., 1993. - Т.2. - С. 39-44.

Коваленко А. Б. Ступені розуміння // Рідна школа. -1995. - № 6. - С. 60-64.

Коваленко А. Б., Майборода Р. Є. Ієрархія рівнів розуміння: психолого-статистичний аналіз // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. - К., 1995. - С. 85-90.

Коваленко А. Б. До проблеми критеріїв розуміння // Українська психологія: сучасний потенціал. Матеріали Четвертих Костюківських читань. - Т. 1. - К., 1996. - С. 416-421.

Коваленко А. Б. Залежність розуміння від особливостей організації пізнавальної діяльності суб’єкта // Вісник Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. - Вип. 3. - К., 1996. - С. 211-219.

Коваленко А. Б. Розуміння і знання // Вісник Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. - Вип. 4. - К., 1997. - С. 90-99.

Коваленко А. Б. Підказ як об’єкт психолого-педаго-гічних досліджень // Вісник Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. - Вип. 4. - К., 1997. - С.120-124.

Коваленко А. Б. Психологія розуміння в контексті творчої діяльності // Соціально-психологічні знання: актуальність теорії і практики. Збірник наукових статей. - К.: Київський ун-т ім. Т.Шевченка, 1997. - С. 7-33.

Коваленко А. Б. Механізми смислоутворення в процесі розуміння творчих задач // Вісник Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. - Вип. 5. - К., 1998. - С. 48-52.

Коваленко А. Б. Стратегіальна організація процесу розуміння // Вісник Харківського університету. - № 419. -Серія: Психологія. - Харків, 1998. - С. 81-87.

Коваленко А. Б. Осмислення та переосмислення як умови ефективності процесу розуміння творчих задач // Вісник Харківського університету. - № 432. - Серія: Психологія. - Харків, 1999. - С. 123-128.

Коваленко А. Б. Творчий тренінг як метод стимуляції процесу розуміння творчих задач // Вісник Харківського університету. Серія: Психологія - № 452. - Харків, 1999. - С. 53-56.

Коваленко А. Б. Рівнева організація розуміння та її ієрархія // Вісник Харківського університету. Серія: Психологія. - № 460. - Харків, 1999. - С. 142-146.

Коваленко А.Б. Особистісні кореляти перебігу процесу розуміння // Вісник Київського університету. - Вип. 8. -Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. - К., 2000. - С. 69-71.

Коваленко А. Б. Взаємозв’язок розуміння і мислення // Вісник Харківського університету. Серія: Психологія. -№ 472. - Харків, 2000. - С. 65-71.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)