ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Віталій Андросюк

Анотація


Якщо ми прагнемо навчатися раціонально використовувати свою пам’ять, то треба не забувати, що без повторення немає запам’ятовування, і чим у швидшому темпі освоюється освітній зміст, тим частіше його треба повторювати.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дубравська ДІМ. Основи психології. - Львів: Світ, 2001.

- С. 105-116, 137-148.

Каструбин Э. М. Ключ к тайнам мозга. - М.: Триада, 1995. - С. 210-215.

Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. - К.: Наукова думка, 1990. - С. 120-128.

Степанов О. М., Фіцула ММ. Основи психології і педагогіки. - К.: Академвидав, 2003. - С. 136-147.

Трофімов Ю. Л. Психологія. - К.: “Либідь”, 2000. - С. 217-270-298.

Томан І. Як удосконалювати самого себе: Пер. з чеськ.

- К.: Політвидав України, 1998. - С. 190-201.

Шапарь В. Б. Психология для всех и каждого. - Харьков: Торинг; Ростов н/Д: Феникс, 2002. - С. 24-36, 143-146, 382-386.

Ященко В. М. Основи психології і педагогіки. - Тернопіль: Астон, 2004. - С. 112-126.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)