ЧОТИРИ ВИМІРИ МІФУ

Юлія Мединська

Анотація


У статті подано короткий огляд юнгіанської концепції психічного апарату та особливостей функціонування його глибинного рівня - колективного несвідомого і, зокрема, розглянуто проективну природу міфологічних систем щодо глибинних змістів психіки етносу. Враховуючи можливість символічного розуміння феноменів культури, у т. ч. і міфології, остання може бути інструментом дослідження змістів колективного несвідомого. Демонструється універсальність та етнічна самобутність міфологем створення світу, котрі можна виявити, застосувавши більшою чи меншою мірою глибокий аналіз окремих елементів міфології різних народів. Задля збагачення герменевтичного підходу до розуміння міфології аналітико-синтетичним баченням нами застосований методологічний прийом побудови мислесхем, обґрунтований А.В. Фурманом. У такий спосіб дослідженню підлягають площини міфологічного дійства, комунікативні, інформаційні та сюжетні аспекти міфу, рівні його колективного та індивідуального осмислення.

Ключові слова


міфологія; анімістичний світогляд; ритуал; герменевтичний метод; колективне несвідоме; вроджені психічні детермінанти; архетип; лібідо; індивідуальна та колективна проекції; екстерналізація; символ; мислесхема; площина міфологічного дійства

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гадамер Г.Г. Істина і метод. Основи філософської герменевтики. Том. 1. - Пер. з нім. Мо-кровальського О. - K.: Юніверс, 2000. - 464 с.

Донченко О. Психологія транспер-сональних конструктів // Психологія і суспільство. - 2001. - № 3. - С. 44-104

Фрейд 3. Тотем и табу: Сб. - М.: Олимп, АСТ-ЛТД, 1998. - 448 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: наукове видання. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и символы. - СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа. - 415 с.

Юнг К.Г. Ответ Иову / Пер. с нем. -М.: АСТ, Канон+, 1998. - 384 с.

Юнг К.Г. Психологические типы. -Пер. с нем. С. Лорие, перераб.и дополн. В. Зеленским. - СПб.: Ювента, М.: Прогресс-Универс, 1995. - 716 с.

Graves R. Mity greckie. - Przel. Krzeczh-kowski, Warszawa: Panstwowy Instytut Wydav-nichy, 1974. - 702 s.

Margul T. Mity z ржпсш chraci swiata. -Warszawa: Wiedza powshechna, 1966. - 301 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)