ІСТОРИКО-СУСПІЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТРАХОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Алла Кравець

Анотація


обґрунтовується теза, що формувати позитивну страхову психологію у суспільстві треба двома шляхами: а) через утвердження певнихекономічних гарантій і системи захисту від страхування, б) за допомогою ґрунтовної підготовки відповідних кваліфікованих кадрів, що дадуть змогу здійснювати конструктивний вплив на страхувальника за для його належного страхового захисту.


Ключові слова


страхування; страхова психологія; страховик; страхувальник; психологічний вплив; психологічна взаємодія; спілкування; стилі спілкування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Психология воздействия / Под ред. А.А. Бодалёва. - М.: МГУ, 1997. - С. 78-95.

Гуменюк О. Психологічний оргвплив у структурі модульно-розвивальних взаємин / / Психологія і суспільство. - 2002. - №34. - С. 59-82.

Ковалёв Г.А. Три парадигмы в психологии - три стратегии психологического воздействия // Вопросы психологии. - 1987. - №3. - С. 41-49.

Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание: Учеб. пос. для студ. вузов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 608 с.

Медведева Т. Развитие отечественного рынка страховых услуг // Экономист. -1999. - №11. - С. 87-90

Оводов Е. Современная Россия: психика кризиса и кризис психики // Управление персоналом. - 2001. - №5. - С. 78-81.

Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. -СПб.: Питер, 1999. - С. 67-85.

Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. - М.: МГУ, 1989. - 216 с.

Савенкова Л.О. Теоретико-методоло-гічні основи підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування. - К., 1997. -С. 39-47.

Таранов П.С. Приемы влияния на людей. - М., 1997. - С. 29-46.

Шахов В., Аленичев В. Зарождение страховой науки в России // Страховое ревю. - 2000. - №8-11. - С. 57-64.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)