Ціннісний портрет українця, потенційно зацікавленого у психотерапії

Ольга Глушко, Оксана Байєр

Анотація


Стаття містить результати теоретичного аналізу та емпіричного дослідження ціннісних особливостей українців, які так чи інакше зацікавлені у психотерапії. Огляд останніх закордонних публікацій з теми свідчить, що імовірними предикторами залучення клієнта в роботу та створення міцного терапевтичного альянсу, окрім демографічних даних і місця проживання клієнта, є його віра у психотерапію, бажання і готовність працювати, психологічна організація, освіта, загальний рівень психосоціального функціонування, тип прив’язаності, рівень матеріального забезпення, а також співпадіння клієнта і терапевта за релігійними переконаннями та цінностями. У межах обстоюваної гіпотези доведено, що ще одним імовірнісно значущим фактором є домінування секулярно-раціональних цінностей (за визначенням Р. Інґлегарта) серед тих, хто цікавиться психотерапією. Дана гіпотеза, перевірена на українській вибірці, не знайшла емпіричного підтвердження. Втім було з’ясовано, що особи з досвідом психотерапії один рік та більше (експериментальна група) чітко відрізняються від осіб, котрі ніколи не звертались до психотерапевта саме за цінностями самовираження. Вони виявляються у  більшій толерантності до іншого, здатності довіряти людям, бажанні реалізувати себе у творчій роботі та в активному громадському житті. Натомість, у групі осіб, які ніколи не звертались до психотерапевта, було зафіксовано домінування цінностей виживання, для якого характерним є певний рівень недовіри до різних проявів інакшості, почуття небезпеки і бажання дотримуватись традиційних поглядів, властивих родині та місцевій громаді. Наразі невідомо, чи наявність цих цінностей є передумовою, одним з факторів, що впливає на визнання можливості і потреби звернення до психотерапевта, або ж є певним похідним результатом самої психотерапії. Вочевидь доречними видаються обидва варіанти: психотерапія потенційно цікава передусім тим, хто зорієнтований на цінності самовираження, вона сприяє підсиленню цих цінностей у процесі зменшення страждання. 


Ключові слова


психотерапія; клієнт; задіяння клієнта; терапевтичний альянс; цінності виживання; цінності самовираження

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Глушко О.І. Цінності самовираження осіб з клієнтським психотерапевтичним досвідом. Форум психіатрії та психотерапії. Львів, 2018. Т 11. С. 109–118.

Грицак Я. Цінності українців: pro et contra реформ в Україні. Збруч. 2015. URL: https://zbruc.eu/node/37721.

Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития: монография. Москва : Новое издательство, 2011. 416 с.

Constantino M.J., Castonguay L. G., Zack S. E., DeGeorge J. Engagement in psychotherapy: factors contributing to the facilitation, demise, and restoration of the therapeutic alliance / In P. Castro-Blanco & M. S. Karver (Eds.) Elusive alliance: Treatment engagement strategies with high-risk adolescents. Washington, DC: American Association Press, 2010. P. 21-57.

Cully J. A., Jameson J. P., Phillips L. L., Kunik M. E., Fortney J. C. Use of psychotherapy by rural and urban veterans. The Journal of Rural Health. 2010. No. 26. P. 225-233.

Hardy G. E., Bishop-Edwards L., Chambers E., Connell J., Dent-Brown K., Kothari G., O’Hara R., Parry G.D. Risk factors for negative experiences during psychotherapy. Psychotherapy research. 2017. October 27. P. 1-12.

Joyce A.S., Wolfaardt U., Sribney C., Aylwin A.S. Psychotherapy research at the start of the 21st century: the persistence of the art versus science controversy. Can. J. Psychiatry. 2006. Nov. 51 (13). P. 797-809. URL: https://doi.org.10.1177/070674370605101302

Karver M., Shirk S., Handelsman J.B., Fields S., Crisp H., Gudmundsen G., McMakin D. Relationship processes in youth psychotherapy. Journal of Emotional and Behavioral Disorders. 2008. Vol. 16. No 1. P. 15-28. URL: https://doi.org/10.1177/1063426607312536

Pietrabissa G., Manzoni G.M., Algeri D., Mazzucchelli L., Carella A., Pagnini F., Castelnuovo G. Facebook use as access facilitator for consulting psychology. Australian Psychologist. 2015. No. 50. P. 299-303.

Samuel D.B., Bucher M. A., Suzuki T. A preliminary probe of personality predicting psychotherapy outcomes: perspectives from therapists and their clients. Psychopathology. 2018. No. 51 (2). P. 122-129. URL: https:// doi.org.10.1159/000487362

Swift J.K., Derthick A.O., Tompkins K.A. The relationship between trainee therapists’ and clients’ initial expectations and actual treatment duration and outcomes. Practice Innovations. 2018. Vol. 3. No. 2. P. 84-93. URL: http://dx.doi.org/10.1037/pri0000065

Tryon G.S. Engagement in therapy. Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology. December 2017. P. 1-5. URL: https://doi.org. 10.1016/B978-0-12-809324-5.05306-2

Welzel C. How selfish are self-expression values? A Civicness test. Journal of Cross-Cultural Psychology. 2009. No. XX (X). Р. 1-23. URL: https://doi.org10.1177/0022022109354378

Zilcha-Mano S. Major developments in methods addressing for whom psychotherapy may work and why. Psychotherapy Research. 2018. February 7. P. 1-16.
DOI: https://doi.org/10.35774/pis2019.01.052

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)