ОСОБИСТІСТЬ У ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ С.Л. РУБІНШТЕЙНА

Валентин Рибалка

Анотація


Сергій Леонідович Рубінштейн (6 червня 1889 р. - 11 січня 1960 р.) народився в Одесі у сім’ї адвоката. Вищу освіту здобув у 1909-13 роках у Німеччині в університетах Берліна, Марбурга, Фрейбур-га, де вивчав філософію, логіку, психологію, соціологію, математику, природничі науки. Захистив у Марбургському університеті докторську дисертацію за темою “До проблеми методу”. Після цього повертається в Одесу, де працює доцентом, а згодом, після смерті у 1922 році М.М. Ланге, - професором кафедри психології і філософії у Новоросійському (Одеському) університеті. Приймав активну участь у перебудові системи вищої освіти в Україні.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности. К философским основам современной педагогики/ Ученые записки высшей школы г.Одессы. - 1932. - Т. 2.

Рубинштейн С.Л. Проблемы психологии в трудах К.Маркса // Советская психотехника. - 1934. - № 1. - С. 3-21.

Рубинштейн С.Л. Основы психологии. - М.; Учпедгиз, 1935.

Рубинштейн С.Л. Философские корни экспериментальной психологии // Ученые записки пед. ин-та им. А.И. Герцена. - Т. XXXIV. - Л., 1940.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М.: Учпедгиз, 1940.

Рубинштейн С.Л. Психологическая наука и дело воспитания // Советская педагогика. - 1945. - № 7. - С. 3-5.

Рубинштейн С.Л. Вопросы психологии мышления и принцип детерминизма // Вопросы философии. - 1957. - № 5.

Рубинштейн С.Л. Теоретические вопросы психологии и проблемы личности // Вопросы психологии. - 1957. - №3.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. - М.: Наука, 1957.

Рубинштейн С.Л. К вопросу о языке, речи и мышлении // Вопросы языковедения. - 1957. - №2.

Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его развития. - М.: АПН РСФСР, 1958. - 128 с.

Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. - М.: Наука, 1959.

Рубинштейн С.Л. Человек и мир (отрывки из рукописи) // Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1969.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - 424 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - 3-е изд., Т. 2. - М.: Педагогика, 1989. - 486 с.

Абульханоеа-Слаеская К.А., Бруш-линский А.В. Философско-психологическая концепция С.Л.Рубинштейна : К 100-летию со дня рождения. - М.: Наука, 1989. - 248 с.

Платоное К.К. Структура и развитие личности. - М.: Наука, 1986. - 256 с.

Сергей Леонидович Рубинштейн. Очерки, воспоминания, материалы. - М.: Наука, 1989. - 440 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)