Психологія і суспільство

Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис 

Заснований у 2000 році

Виходить чотири рази на рік

Свідоцтво про реєстрацію КВ №15617-4089 ПР

ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)

DOI: https://doi.org/10.35774/pis

Входить до переліку наукових фахових видань України у галузі психологічних наук (Наказ МОН №693 від 10.05.2017)

Категорія "В" (2019)

Передплатний індекс Укрпошти 21985

Індексується Google Scolar, Index Copernicus, НБУ ім. В. Вернадського

Голова редакційної ради – Крисоватий Андрій Ігорович (професор, доктор економічних наук, Захдноукраїнський національний університет)

Головний редактор – Фурман Анатолій Васильович (професор, доктор психологічних наук, Захдноукраїнський національний університет)


Зображення домашньої сторінки журналу