Психологія і суспільство

Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис 

DOI: https://doi.org/10.35774/pis

Заснований у 2000 році

Виходить чотири рази на рік

Передплатний індекс Укрпошти – 21985

ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)

Свідоцтво про реєстрацію КВ №15617-4089 ПР

Входить до переліку наукових фахових видань України у галузі психологічних наук (Наказ МОН №693 від 10.05.2017)

Індексується Google Scolar, Index Copernicus, НБУ ім. В. Вернадського

Голова редакційної ради – Крисоватий Андрій Ігорович (професор, доктор економічних наук, Тернопільський національний економічний університет)

Шеф-редактор – Мовчан Володимир Петрович (професор, доктор економічних наук)

Головний редактор – Фурман Анатолій Васильович (професор, доктор психологічних наук, Тернопільський національний економічний університет)


Зображення домашньої сторінки журналу